Zones d’especial protecció per a ocells (ZEPA) dins del Segarra-Garrigues.

Les ZEPA són zones d’especial protecció per a ocells i formen part de la Xarxa Natura 2000. Natura 2000 és una xarxa europea d’espais naturals que té com a objectiu compatibilitzar la protecció de les espècies i els hàbitats naturals i seminaturals amb l’activitat humana que es desenvolupa, fent que es mantinguin en bon estat de conservació els hàbitats i les espècies, evitant la seva deterioració.

Les zones ZEPA en l’àmbit del Segarra-Garrigues s’han anat definint durant el desenvolupament del projecte. Arran d’una denúncia promoguda per diferents organitzacions ecologistes, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea emet una sentència el 28 de juny de 2007 (assumpte C-235/04) on determina insuficient la superfície de qualificació ZEPA en el territori de l’estat espanyol.

Així doncs, hi ha hagut tres ampliacions dels espais ZEPA, una en el 2006 i dos en el 2009 per a poder arxivar el litigi. Amb aquestes ampliacions s’ha duplicat la superfície ZEPA en l’àmbit del Segarra-Garrigues, passant del 20% al 40%. No obstant això, les noves designacions de ZEPA no estan totes excloses de reg. Per tant, la superfície exclosa no s’ha duplicat entre 2002 i 2010. Ara bé, aquestes zones tenen condicionants de reg.

Hi ha zones que es permet el reg de suport a l’arbratge (1.500 m3/ha any) als arbres existents. Zones amb el reg de suport al cereal d’hivern (3.500 m3/ha any), zones condicionades a una prova pilot per a poder regar el cereal d’hivern i els regs històrics dins de ZEPA que finalment es poden modernitzar.

Les zones ZEPA estan formades per diferents espais, i en l’àmbit del Segarra-Garrigues hi ha 8 espais ZEPA diferenciats. Aquests 8 espais els podem agrupar en tres tipus de ZEPA en funció dels ocells que protegeixen.

Així doncs tenim dos tipus de ZEPA que protegeixen espècies estepàries, que separem de la següent manera:

Secans occidentals: ZEPA de Secans del Segrià – Utxesa i Secans de Mas de Melons – Alfés. Aquests incorporen les millors poblacions de les espècies més estrictament estepàries com la ganga, la ganga ortega i la terrera comú
Secans orientals: ZEPA de Bellmunt – Almenara, Plans de Sió, Anglesola – Vilagrassa i Secans de Belianes – Preixana. En aquest àmbit l’espècie amb poblacions millor conservades és la del sisón.

En aquests dos grups de secans també trobem altres espècies objecte de protecció com la carraca i el cernícalo primilla.

El tercer tipus de ZEPA correspon a àmbits no estrictament estépicos:

Zona de l’àguila cuabarrada: ZEPA de Valls de Sió– Llobregós i Granyena.

Aquestes tipologies de ZEPA condicionen l’exclusió del reg o no i, en cas negatiu, els condicionants de reg.

Carme Bernat i Visa

Directora Ambiental