Models i sol·licituds

PREU AIGUA 2020

Preu del dret d’ús de l’aigua

SOL·LICITUD REG FORA DE CAMPANYA

Per a necessitats concretes 

PERMÍS AJUNTAMENTS ÚS AGROINDUSTRIAL

Model de document

PERMÍS AJUNTAMENTS ÚS RAMADER

Model de document

     SOL·LICITUD PER A ASG      ÚS AGROINDUSTRIAL

Model de document

SOL·LICITUD PER A ASG ÚS RAMADER

Model de document

SOL·LICITUD DE SUBMINISTRAMENT FORA DE L’ÀMBIT DE REG

Model Comunitat de Regants