Dades generals

0K Ha
Superfície de regadiu en dotació de transformació: 47.110 ha
0K Ha
Superfície de regadiu en dotació de suport: 23.040 ha
0M €
Pressupost total entre la xarxa de regadiu i la concentració parcel·lària
0K Ha
Superficie de regadiu: 70.150 ha
0Hm3
Dotació
0K km
Canonades: 3.500 km
0
Basses de regulació
0
Estacions de bombament
0K
Més de 16.000 regants beneficiats