Certificacions

L’abast del Sistema de Gestió Integrat (Qualitat i Medi Ambient) comprèn els processos i activitats de:

Redacció dels projectes, direcció d’obra, execució, explotació i manteniment de la xarxa de distribució del regadiu del Sistema Segarra-Garrigues

Compromís d’ASG

Amb referència als aspectes ambientals, l’any 2018 es van acabar d’executar les mesures compensatòries que dictava la Declaració d’Impacte ambiental i l’Acord de Govern en relació a les torres de nidificació , malles antiofegament a les basses i bassetes d’amfibis. Actualment ASG gestiona 3.400 hectàrees amb finalitats ambientals, que són totes les que demana l’Acord de Govern.

Els consums d’aigua d’ASG de l’any 2021 es resumeixen a la següent taula:

datos consumo agua 2021