Assesorament en la transformació al regadiu

ASG té voluntat de servei entorn al procés de transformació de les finques amb l’objectiu de facilitar la posada en reg.

A finals de l’any 2012 es va iniciar una campanya de promoció activa amb un veritable “porta a porta” on s’ofereix un assessorament personalitzat al possible regant, amb l’objectiu de detectar en cada cas l’escull per accedir al reg, i mirar de donar-hi solució.

Per aquells propietaris interessats en explotar les terres, ASG aporta informació pràctica i econòmica de les seves finques demostratives que conjuntament amb la informació sobre diferents cultius resta a disposició dels regants.

En cas de demanar-ho, ASG us posarà en contacte amb instal·ladors qualificats que us podran fer el projecte de reg interior, així com donar-vos assessorament tècnic en tot el procés.

El nostre Departament Financer acompanya i assessora en tot el camí per obtenir finançament. Per una part, informa al propietari dels convenis específics pels regants del Segarra-Garrigues amb diferents entitats bancàries. Per altra banda, realitza estudis de viabilitat de la inversió i explotació en regadiu.

Per aquells propietaris no interessats en explotar directament la seva finca, ASG planteja solucions d’arrendament. Aquesta solució permet posar en regadiu la finca sense assumir la inversió necessària parcial o totalment. ASG disposa d’un banc de terres, i es compromet a mirar de trobar un arrendatari per aquests casos.

Tanmateix, ASG ofereix assessorament legal sobre problemàtiques entorn de la seva finca.

Si necessiteu algun tipus d’informació podeu omplir el formulari de la dreta amb les vostres dades i ens posarem en contacte amb vosaltres.