Assessorament al regant

ASG té voluntat de servei entorn al procés de transformació de les finques amb l’objectiu de facilitar la posada en reg.

A finals de l’any 2012 es va iniciar una campanya de promoció activa amb un veritable “porta a porta” on s’ofereix un assessorament personalitzat al possible regant, amb l’objectiu de detectar en cada cas l’escull per accedir al reg, i mirar de donar-hi solució.

Per aquells propietaris interessats en explotar les terres, ASG aporta informació pràctica i econòmica de les seves finques demostratives que conjuntament amb la informació sobre diferents cultius resta a disposició dels regants.

Per aquells propietaris no interessats en explotar directament la seva finca, ASG planteja solucions d’arrendament. Aquesta solució permet posar en regadiu la finca sense assumir la inversió necessària parcial o totalment. ASG disposa d’un banc de terres, i es compromet a mirar de trobar un arrendatari per aquests casos.

Tanmateix, ASG ofereix assessorament legal sobre problemàtiques entorn de la seva finca.

Si necessiteu algun tipus d’informació podeu omplir el formulari de la dreta amb les vostres dades i ens posarem en contacte amb vosaltres.