Municipis afectats

El sistema Segarra-Garrigues és el projecte hidràulic més important dut a terme a Catalunya i està convertint una gran part dels actuals cultius de secà de la província de Lleida en cultius de regadiu. La seva construcció permet regar 70.000 noves hectàrees de les comarques de la Noguera, la Segarra, l’Urgell, el Pla d’Urgell, les Garrigues i el Segrià, afectant als municipis següents: