Busquem: Tècnic de medi ambient i qualitat

 • Gestió de les mesures correctores i compensatòries del regadiu: gestió de finques, seguiment ambiental d’aquestes.
 • Seguiment ambiental de les obres de la xarxa hidràulica: Revisió de la documentació ambiental i seguiment a camp.
 • Seguiment del sistema de gestió (ISO 14001 i 9001)
 • Redacció de documentació ambiental: informes, annexos de mesures correctores…
 • 40 hores setmanals.
 • De dilluns a dijous: 08:00-09:00 a 14:00 i 15:30 a 18:00-19:00 (entrada i sortida flexible)
 • Divendres: 08:00 a 14:00
 • Indefinida
 • Tipus d’estudis: Graduat/da en ciències ambientals, Graduat/da en enginyeria forestal…
 • Idiomes: Català
 • Altres requisits formatius: Coneixements de GIS.
 • Documents adjunts requerits: Currículum Vitae / Carta de Motivació
 • Enviar la documentació requerida a: [email protected]

Enviar la documentació requerida a: [email protected]

Envia’ns el teu Currículum