Troballes arqueològiques al Segarra Garrigues

S’han localitzat 4 sitges ibèriques en la rasa d’un nou ramal del canal Segarra Garrigues en la zona del jaciment de Teuladells, conegut per troballes en superfície del segle II i I aC i també baixmedievals (relacionables amb l’antic Priorat de Sta Maria de Teuladells). Les estructures, d’uns 2 m de diàmetre i una profunditat de 1,5 m sota la superfície actual, permeten observar alguns materials ibèrics (àmfora, gerres de pasta bicolor, una fusayola).

El nostre assessor Xavier Esteve, de l’empresa Triade ha retolat les fotos per a ajudar a entendre millor i ens compta: “Una sitja és una estructura subterrània amb forma d’ampolla (boca petita i espai interior gran) per a emmagatzemar cereals que s’utilitza des del neolític. Una vegada es deixen d’utilitzar per a aquesta funció es converteixen en runams, per la qual cosa normalment el farciment són terra i pedres entre les quals trobem cendroses, ceràmiques, restes de menjar, etc. “

Una vegada analitzat la troballa per part del servei d’arqueologia de la Generalitat s’ha decidit ampliar l’excavació per a poder documentar millor i trobar elements d’interès que permetin datar amb més exactitud aquestes sitges.

Aquesta ampliació no interfereix amb el ritme de l’obra, ja que l’excavació s’amplia fora de l’àmbit de la rasa.

Carme Bernat, ASG