Reg a baixa pressió. Reg soterrat. (DAFO)

A partir de l’experiència positiva en reg subterrani de la nostra finca 8-1 d’Agramunt, presentem una llista DAFO com a conclusions del projecte:

FORTALESES

 • Sistema de reg a baixa pressió. Només cal garantir que la canonada treballi en el rang establert pel fabricant (entre 2,2 i 0.4 atm).
 • Les tasques de manteniment del reg durant la campanya disminueixen molt comparat amb una aspersió.
 • Comoditat per a regar a qualsevol hora del dia.
 • Reg d’alta eficiència. Estalvi d’aigua i d’abonament fertirrigat.
 • Augmenta la relació superfície sembrada / superfície de la finca si es compara amb l’aspersió.

FEBLESES

 • Cal aplicar CIÈNCIA que garanteixi que la solució adoptada (canonada triada) regarà tota la zona desitjada.
 • Garantir la germinació i naixement de les llavors de cereals d’estiu. Que l’aigua arribi a la superfície.
 • L’obra ha d’estar perfectament executada amb material de qualitat i injectat amb GPS.
 • Es necessita un control per a confirmar que l’aigua programada ha estat aplicada.
 • No apte per a finques amb sòls superficials i poc uniformes en textura.
 • Vigilar MOLT compactar el sòl per a les tasques que es desenvolupin.
 • Un cost superior a l’aspersió.
 • Difícil de saber la vida útil de la canonada segons el gruix.

OPORTUNITATS

 • En cas d’ús generalitzat en una zona de reg, pot abaratir el cost energètic de la xarxa de distribució on sigui necessari bombar contra la mateixa xarxa.
 • En cas d’ús generalitzat en una zona de reg, en el poder regar durant 24 hores es pot disminuir la dotació hidrant pot abaratir la xarxa de distribució i l’obra en el seu conjunt.
 • És un reg amb més garantia en cas de restriccions d’aigua en la zona de reg.
 • Menor incidència de males herbes ja que els primers cm del sòl estan secs en un marc cada vegada més restrictiu de productes fitosanitaris.
 • Major rendiment en la realització de tasques en la finca.

AMENACES

 • No hi ha possibilitat de fer tractament fitosanitaris via aigua (excepte sistèmics).
 • Es poden potenciar algunes plagues que eviten el mullar les fulles.
 • En cas que la injecció no s’hagi fet en GPS és difícil lluitar contra la compactació del sòl.
 • El rosegadors i senglars poden arribar a ser un problema com en altres sistemes de reg.