ASG dissenya, amb Sigopram, el futur del regadiu

ASG dissenya, amb Sigopram, el futur del regadiu

El Sistema Segarra-Garrigues, ha suposat una autèntica revolució per a l’agricultura de Lleida, portant el regadiu a més de 70.000 hectàrees de terreny. ASG cobreix la totalitat del cicle d’una xarxa de reg, des de la definició prèvia fins a la seva explotació, passant pel projecte constructiu i obra. Es tracta, sens dubte, d’un projecte complex i ambiciós, però com aconseguim gestionar una infraestructura que comprèn unes 50 xarxes de reg en sis comarques diferents?

La resposta està en una paraula: innovació. En ASG hem dissenyat a mesura la tecnologia que necessitàvem creant Sigopram, una aplicació GISconcebuda per a l’execució del projecte, obra e explotació de xarxes de reg. Sigopram permet dissenyar, dimensionar i simular xarxes hidràuliques a pressió, permetent-nos calcular xarxes de reg complexes amb gran agilitat i considerable estalvi de temps.

https://www.youtube.com/watch?v=-0-yc4aeON4

Què ha suposat la introducció de Sigopram per a ASG?

1. Ordenar l’intercanvi d’informació amb enginyeries i constructores

En ASG treballem amb prop de 30 empreses projectistes i assistències tècniques d’obra, cadascú amb les seves metodologies de treball i, inicialment, amb limitats coneixements GIS. Gràcies a Sigopram, hem aconseguit introduir el GIS com a eina de treball de les enginyeries i constructores, dinamitzant l’intercanvi d’informació i permetent-nos ser independents a l’hora de fer adaptacions i modificacions en els projectes i obres.

2. Major capacitat i velocitat de reacció

ASG necessitava una eina que permetés gestionar adequadament els constants canvis en les xarxes de reg originats per una realitat territorial canviant durant el tot el cicle de vida de l’obra. Gràcies a Sigopram, podem donar resposta immediata i tècnicament validada als canvis requerits en obra i estudiar solucions tècniques alternatives sense dependre del projectista.

3. Informació accessible per a tots els departaments

Sigopram pot treballar contra bases de dades personals o corporatives, la qual cosa converteix a aquesta aplicació en un magatzem de dades integrables amb els altra S.I. departamentals. Això ha permès a ASG, per exemple, agilitar l’elaboració d’informes de seguiment d’obra i certificacions per al Departament d’Obres, agilitar les campanyes de facturació per al departament financer o identificar les zones amb major risc de pressió per a donar suport a l’elaboració de convenis de reg a través del Departament de Territori.

Sigopram és una mostra més del nostre compromís amb el futur de l’agricultura. En ASG, innovem constantment en tecnologies, processos i infraestructures per a oferir el millor servei a les nostres terres.

2019-08-19T13:28:03+02:00
Go to Top