ASG

Esteu aquí

Blog

L’any 2016 s’han finalitzat diferents actuacions d’obres iniciades els anys 2014 i 2015, i se n’han iniciat de noves que es troben actualment en execució.

S’han localitzat 4 sitges ibèriques en la rasa d'un nou ramal del canal Segarra Garrigues en la zona del jaciment de Teuladells, conegut per troballes en superfície del segle II i I aC i també baixmedievals (relacionables amb l'antic Priorat de Sta Maria de Teuladells). Les estructures, d'uns 2 m de diàmetre i una fondària d'1,5 m sota la superfície actual, permeten observar alguns materials ibèrics (àmfora, gerres de pasta bicolor, una fusaiola).

A partir de l’experiència positiva en reg soterrat de la nostra finca 8-1 d’Agramunt, presentem una llista DAFO com a conclusions del projecte.

Consisteix a produir nous cultius i varietats, en noves pràctiques agràries, en nous sistemes de  tinença de la terra, en nous marcs de comercialització de productes, en nous models de gestió de l’aigua, en noves tecnologies del reg i aplicar tecnologies d’agricultura de precisió. 

El passat dimarts 14 de juny es va realitzar una jornada tècnica de camp a Ribelles i Barbens. Es van visitar diferents finques demostratives on s’han implantat conreus que poden ser bones alternatives en regadiu al Sistema Segarra- Garrigues.

Pàgines