La innovació en el sector agroalimentari

Les empreses del sector agroalimentari, així com moltes altres, s’han vist afectades per les conseqüències derivades de la crisi sanitària del COVID-19. Des d’un primer moment, van assumir el repte de no detenir la producció ni el subministrament d’aliments. Però, a més, un any després, veiem com han d’adaptar-se als canvis en les persones i en la forma de consum, molts d’ells derivats de la mateixa crisi.

En molts casos, la crisi sanitària ha servit com a catalitzador per a l’adopció de noves tecnologies per part d’empreses del sector, la qual cosa ha provocat que, segons un estudi realitzat per INTEC, la inversió en el sector agroalimentari a nivell mundial va augmentar en un 45% en 2020 en comparació amb l’any anterior.

Moltes empreses de producció primària han accelerat la taxa d’adquisició tecnològica i augmentat la seva inversió en innovació. La intel·ligència artificial i el machine learning són algunes de les solucions tecnològiques innovadores que ja podem veure en sectors com l’agricultura de precisió o la ramaderia.

Per què és necessari innovar en tota la cadena agroalimentària?

Tal com ha demostrat la pandèmia, el sector agroalimentari és un dels pilars bàsics de la nostra societat. Actualment, ens trobem en un context marcat per una població mundial creixent i uns recursos limitats. Això ens obliga a innovar per a assegurar la sostenibilitat a llarg termini i la nostra qualitat de vida. 

A més, la innovació pot donar resposta a alguns dels majors problemes als quals s’enfronta el sector com la millar en l’eficiència de la producció, les pèrdues o deterioració d’aliments i la generació de subproductes. És per això que val la pena invertir en solucions innovadores que donin resposta als reptes agroalimentaris globals.

Quins són els canvis més notables del sector?

  • Sostenibilitat. Encara que ja era una tendència cada vegada més present, no sols en el sector agroalimentari, sinó en tots els àmbits de la societat, després de la crisi del coronavirus s’ha instal·lat com un concepte clau en la ment col·lectiva. No sols en la seva dimensió mediambiental, sinó també en la sociodemogràfica i econòmica. Això ha provocat un auge evident de, per exemple, envasos més sostenible, evitant els d’usar i tirar i apostant per materials 100% reciclables i un increment del consum de productes de proximitat.
  • Alimentació. Durant la crisi sanitària s’ha percebut un augment de la preocupació dels consumidors pel seu benestar i la cura del seu sistema immunitari. Això ha provocat un increment de l’alimentació saludable i del consum de fruites i hortalisses, la qual cosa ha beneficiat al sector agrari, que busca augmentar la seva producció i oferir al consumidor aliments naturals i ecològics.
  • Automatització. Per a poder respondre a aquestes noves necessitats de la societat, el sector agroalimentari s’ha vist obligat a apostar per l’adquisició de noves tecnologies que li permetin augmentar la seva productivitat. D’aquesta manera, la mecanització i l’automatització de processos ha cobrat gran protagonisme. Tecnologies com la intel·ligència artificial i machine learning es converteixen peces clau en la producció, perquè faciliten la predicció i anticipació, permetent una major eficiència operativa a les empreses.