Ahir, 7 de juliol, es va celebrar la Jornada Tècnica “És possible el cultiu de plantes aromàtiques i medicinals a les zones ZEPA?”, emmarcada dins del Projecte PaminCAT, que pretén analitzar el comportament de diferents varietats comercials d’un conjunt d’espècies de plantes aromàtiques i medicinals (PAM) que podrien cultivar-se a escala comercial en diferents escenaris agraris de Catalunya.

Durant aquest temps de treball (maig 2020 – setembre 2022) es vol recollir suficient informació de les varietats assajades (rendiments i qualitats), de maneig del cultiu incloent-hi la mecanització sobre tot pel que fa al  control de males herbes i de collita i dels sistemes de transformació industrial (assecatge i destil·lació) que caldrien implementar que ajudin a plantejar una estratègia de posada en cultiu real i a gran escala del cultiu industrial de PAM a curt termini.

En la jornada tècnica que va tenir lloc ahir es va visitar la finca demostrativa de Preixens, on es van poder veure les diferents espècies assajades. En acabar, ens desplaçàrem a l’ECA de Tàrrega, on es van presentar les diferents ponències.