Energies renovables: plaques solars en el sistema de reg Segarra-Garrigues

El Sistema Segarra Garrigues està condicionat en un 84,7% de la seva superfície, 55.796 Has, per la necessitat d’elevació d’aigua a una cota suficient per a poder proveir la zona regable. Això suposa la dependència de 32 estacions de bombament que van ser concebudes amb subministrament d’energia elèctrica i que requereixen una potència total de 87 Mw.

Per aquest motiu, el repte ara suposa optimitzar l’eficiència energètica i convertir la dependència d’energia elèctrica en energia renovable. Segons dades de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) del Govern d’Espanya, el sector agrícola mostra una tendència de creixement en el consum d’energia no renovables.

El Canal Segarra Garrigues aposta per l’eficiència energètica

Amb l’objectiu de seguir amb la cerca de l‘eficiència energètica i continuar optimitzant els recursos naturals, Aigües del Segarra-Garrigues estudia des de fa anys la instal·lació de plaques solars flotants en les principals basses de regulació del canal.

Després dels bons resultats de la prova pilot, es preveu instal·lar en els pròxims mesos plaques en les basses d’Alfés, Alcanó, Estinclells, Florejacs, Les Borges Blanques, Oliola i Bosc del Siscar. El projecte consisteix a instal·lar plaques flotants fotovoltaiques en la superfície de la mateixa bassa de regulació.

“Ho fem per sostenibilitat global, quan dic global és evidentment les emissions de CO₂, per una aposta per energia verda i de sostenibilitat econòmica, perquè el preu de l’aigua amb els preus actuals d’energia pot fer que no regui ningú”, argumenta Miquel Galvarriato, president d’Aigües del Segarra Garrigues (ASG).

A més d’una millora de l’eficiència energètica i un estalvi del consum d’aigua, aquest projecte no resta hectàrees agrícoles i suposa una reducció de l’impacte mediambiental i una millora del rendiment. En situar-se damunt de l’aigua, evita l’evaporació i la proliferació d’algues i, al mateix temps, millora l’eficiència de les pròpies plaques per la refrigeració d’aquestes.

Aquesta és una primera fase d’un projecte més ambiciós d’energia renovable. En cinc o sis anys s’espera tenir plaques solars en 34 basses. Si la tramitació dels permisos avança segons el calendari previst, en la campanya de reg de 2024, es preveu un autoconsum directe de l’energia de les plaques solars instal·lades d’almenys en un 20% de l’energia requerida pel sistema, sent la producció total d’energia dels 7 parcs solars pràcticament la totalitat de la demandada el sistema.