Hi ha establert un sistema de tarifa binòmia que incorpora d’una banda una tarifa fixa per hectàrea en funció de la dotació de reg, i una part variable per metre cúbic d’aigua realment consumit.

Es podrà escollir cada any entre dues opcions, comunicant-t’ho a la Comunitat de Regants del Segarra-Garrigues entre els dies 1 de gener i 28 de febrer.

OPCIÓ 1:

Dotació

Tarifa

DS (dotació de suport: 1500 m3/h i any)

0,1004 €/m3 + 90,11 €/ha

DH (dotació de suport: 3500 m3/h i any)

0,1004 €/m3 + 100,72 €/ha

DT  (dotació de transformació: 6500 m3/h i any)

0,1004 €/m3 + 116,62 €/ha

 

OPCIÓ 2:

Dotació

Tarifa

DS / DH / DT

0,0835 €/m3 + 191,89 €/ha

 

Aquests preus són els de la campanya 2018, per actualitzacions futures es tindran en compte els següents criteris:

  • La part fixa s’actualitzarà en funció de l’IPC
  • La part variable s’actualitzarà en funció de l’IPC i de l’evolució del preu de l’energia.