Si al vostre municipi ja s’han executat les obres i es pot regar, i havíeu signat el conveni d’adhesió al reg amb anterioritat, en el moment que arriba aigua a l’hidrant de la finca s’emet la factura que es pot pagar en un termini de 60 dies. Un cop pagada aquesta factura la seva finca passarà a ser de regadiu. Un cop executada la instal·lació del reg interior de finca, quan es necessiti aigua per regar s’ha de signar un contracte de subministrament amb ASG.

Si no havíeu signat el conveni, heu de sol·licitar a Infraestructures.cat la redacció del Conveni que regula el compromís econòmic pel que fa al dret de connexió a la xarxa de regadiu (Tarifa de Servei). Quan s’hagi signat el conveni s’emetrà la factura que es pot pagar en un termini de 60 dies. Un cop pagada aquesta factura la seva finca passarà a ser de regadiu. Un cop executada la instal·lació del reg interior de finca, quan es necessiti aigua per regar s’ha de signar un contracte de subministrament amb ASG.