Les Condicions Tècniques del Servei aprovades per la Comunitat de Regants, Infraestructures.cat i ASG determinen el següent:

Hi haurà un inici i un final de campanya. El servei de subministrament serà continuat durant la campanya de reg. La campanya de reg tindrà durades diferents en funció dels anys, bàsicament en funció de la climatologia i els cultius, però les dates d’inici se situarien a començaments de març, i les de final, a finals d’octubre. Quan s’acabi la campanya de reg, es tancaran els hidròmetres i vàlvules seccionadores deixant sense servei la xarxa, per tal de procedir al seu manteniment.

Fora de campanya, el regant haurà de sol·licitar expressament a ASG l’aigua amb antelació al seu ús, per tal de no interferir en les tasques de manteniment.

Durant la campanya de reg, l’usuari no tindrà restriccions horàries per poder regar, excepte casos excepcionals.

Això no és vàlid per les zones de reg amb bombament directe, on l’horari de reg disposarà de 90 hores setmanals, excepte en casos excepcionals, per la qual cosa ASG informarà en cada sector de les hores disponibles.