Sí. S’ha de fer una sol·licitud de baixa i lliurar-la a la Comunitat de Regants (model). La baixa s’aplicarà a partir de l’any següent a la seva sol·licitud (és a dir, l’any en curs es paga la part fixa del preu de l’aigua hi hagi o no consum). Per tornar a donar-se d’alta s’ha de pagar la part fixa del preu de l’aigua dels anys en que la finca va estar de baixa del regadiu, amb un màxim de 5 anys (els darrers 5 anys).