Bombament de Cubells

Com ja es va informar, el dia 31 d’octubre tanca la campanya de reg i les preses queden sense servei. Es podrà demanar fer un reg puntual pel cereal d’hivern si el cultiu ho requereix.

Està previst donar bombament a cubells un parell de dies la setmana vinent. Donat que ja estarem fora de campanya, és necessari que si algú ha de fer aquest reg puntual pel cereal, ho demani aquesta setmana mitjançant el document de sol·licitud.

Adjuntem sol·licitud.

Recordem que els arbrats poden regar, si els queda dotació, fins al 13 de novembre, i també ho han de demanar.