Bombament de Cubells: Novembre

Del 7 al 9 de novembre.