Entrevista d’adhesió al reg

Narració de l’entrevista mantinguda entre un representant d’ASG i un agricultor que vol adherir les seves finques al reg.