53ª Fira de l’Oli. Jornada Tècnica de l’olivera

L’ADHESIÓ AL REG: T’AJUDEM EN EL TEU PLA DE NEGOCI

L’empresa d’Aigües del Segarra Garrigues executa les obres de la xarxa de distribució des del canal principal fins a les finques, i fa el manteniment de les instal·lacions. Per tant assegura el subministrament de l’aigua de reg als propietaris adherits al pla. Però també elabora programes d’acompanyament al regant en el procés de transformació de la finca de secà a regadiu, dirigit principalment a aquells propietaris que no reguen tot i estar en disposició de fer-ho. I als agricultors que reguen els assisteix en la millora i optimització de les seves explotacions. 

Assessorament i suport  per a les adhesions i plans de reg:

  • Viabilitat de la inversió i pla de negoci
  • Finques demostratives i models exemplars
  • Projectes tècnics homologats de reg a les finques 
  • Alternatives d’arrendament de finques
  • Personalització de plans d’adhesió gradual