Ampliació bombament a dijous 28 i divendres 29 de gener

Calendario de Cubells gener 2016. 

Ampliem el bombament a dijous 28 i divendres 29 des de les 6h del matí fins les 17h de la tarda.