Flexibilització de les condicions d’adhesió dels nous regants

El DARP està promovent actuacions per facilitar l’adhesió dels regants al Segarra-Garrigues, mitjançant diferents mesures, com ara, flexibilitzar l’aplicació de la llei òmnibus i simplificar la seva gestió, suportant el propi Departament la despesa dels no adherits, en lloc de la Comunitat de Regants tal i com ha succeït fins ara. 

Una altre mesura és facilitar l’adhesió dels regants dels sectors 1, 2 i 3 amb una formula d’adhesió amb menys dotació d’aigua (de suport: 3500m3/ha) que minimitzi les despeses inicials d’incorporació del reg i facilita la transició cap a dotacions de reg plenes (de transformació: 6500m3/ha). 

També s’estan estudiant altres modalitats d’incorporació progressiva per finques grans de conreus llenyosos, que facilitaran les adhesions dels nous sectors que hi ha en promoció, basat en repartir el cost en diversos anys. 

Font: Generalitat de Catalunya