Dies del Reg en el Segarra Garrigues

En la jornada del dia 2 de desembre a Artesa de Segre hi intervindrà l’enginyer agrònom Xavier Petit d’ASG.

Xavier Petit i Tomàs (Tàrrega, 1966) és Enginyer Agrònom i Màster Executive MBA per l’Escola d’Administració d’Empreses de Barcelona. Disposa del nivell màxim de certificació per l’Agency for Qualification of Professional Engineers. Ha estat soci fundador de dues consultories en enginyeria rural i actualment forma part de l’equip tècnic de l’empresa ASG. La seva vida laboral s’ha centrat en el món de l’enginyeria rural i específicament en el regadiu. Ha participat en totes les fases de l’establiment d’un nou regadiu: l’avaluació de la intenció per part dels propietaris de posar les seves finques en reg, l’ordenació de la zona regable amb la redacció dels procediments i projectes de Concentració Parcel·laria, la redacció dels estudis per definir la millor alterntiva de reg, la direcció de les obres de les noves xarxes de camins i drenatges, la direcció de les obres de la xarxa primaria de reg i la direcció de les obres d’instal·lació del reg interior de les finques. Actualment centra les seves tasques en la promoció del regadiu de la zona regable del Sistema Segarra-Garrigues. També participa en la coordinació i en la realització de jornades tècniques anomenades “Dies del Reg” juntament amb el Departament d’Agricultura.