La Xarxa de Reg del Segarra-Garrigues té previstes tres dotacions diferents de reg segons les diferents ubicacions de les finques. Hi ha prevista una dotació de transformació de 6.500 m3/ha, una dotació de suport per cereal d’hivern de 3.500 m3/ha i una dotació de suport per arbrat de 1.500 m3/ha.