Sí, la signatura del Conveni d’adhesió al reg només compromet al pagament de la Tarifa de Servei. La decisió de regar o no la finca la pot prendre el propietari més endavant, i fins que no es signa el contracte de subministrament no es comença a pagar l’aigua, ni la part fixa ni, evidentment, la part variable.