Bombament de Cubells: Juliol i agost

Compartim el calendari dels mesos de juliol i agost, que serán els mateixos: reg diari de 21h fins 10h del dia següent (13h).

A finals d’agost contactarem per tal de coordinar el mes de setembre.