Bombament de Cubells: Juny

Adjuntem calendari de Cubells fins a final de mes.

Per qualsevol modificació, s’ha d’avisar abans del dia 19.