Bombament de Cubells: Març

Adjuntem calendari de Cubells del mes de març.

Si algú vol regar, ha de trucar prèviament per tal que es done l’ordre d’obrir a la presa de reg.

Futures demandes a partir del dia 3 d’abril.