Bombament de Cubells: Desembre

Donarem bombament a Cubells aquest dissabte i diumenge de 8 a 21h i també dilluns de 21 ha 10h de l’endemà. Adjuntem calendari.

Si teniu cereal, podeu demanar per regar i teniu 200 m3/ha. Quan s’hagi assolit la dotació el comptador tancarà automàticament.

S’ha d’omplir la sol·licitud i retorna-la emplenada i signada per tal de ficar en càrrega les preses de reg. El termini per a fer les sol·licituds finalitza dijous.

Recomanem que prèviament al bombament es revisen les instal·lacions, per això podeu demanar d’obrir abans, i ho feu constar a la sol·licitud.