Sembrat del Panís al Segarra Garrigues

Vídeo que mostra dos sembrats de panís amb una setmana de diferència en una finca de doble collita: es recomana la sembra immediata del panís després de la sega de l’ordi per tal d’evitar les gelades.