Calendari reg en Cubells (agost)

Durant agost mantenim el mateix horari fins al dia 22 de moment. Durant aquesta setmana avaluarem si les necessitats són inferiors de cara a reduir hores a la fi d’agost i principis de setembre.