“Dies de reg” Conreus alternatius, dobles collites

Dimarts passat 14 de juny es va realitzar una jornada tècnica de camp a Ribelles i Barbens. Es van visitar diferents finques demostratives on s’han implantat cultius que poden ser bones alternatives en regadiu del Sistema Segarra-Garrigues. Aquesta jornada s’engloba dins del marc de les xerrades tècniques anomenades «Dies el reg» on ASG col·labora sovint, aquesta vegada conjuntament amb el IRTA, l’Oficina del Regant, Comercial Perera i Llavors Fitó.

La jornada va estar dirigida per la tècnica Mònica Cairó de l’empresa Comercial Perera i per Josep Dt. Pijuan de Llavors Fitó, que van fer les explicacions. A Ribelles visitem una finca on justament estava germinant un cultiu de mongetes (tipus favada). Constatem que l’emergència de les plàntules no era simultània, ja que per a particularitat de les mateixes lleguminoses, la germinació perdura durant uns quinze dies. En els pròxims dies veurem com va evolucionant el cultiu.

Seguidament ens desplacem a visitar una finca pròxima a Vilanova de l’Aguda, on s’havia sembrat soia de primera collita el dia 26 de maig. Prèviament s’havia conreat un triticale per a consum en verd. Tal com es veu a la foto adjunta, la soia estava ja totalment emergida amb un bon èxit d’implantació. Continuarem fent el seguiment.

Després ens traslladem a les instal·lacions de l’empresa Fitó a les Cases de Barbens. Allí visitem una finca on s’ha conreat faves per a pinso, ja a punt de recol·lectar. És un cultiu on cal vetllar per la incidència de plagues i malalties.

Tal com s’observa a la foto, prèvia a la recol·lecció, es va aplicar un assecant al cultiu.

En l’altra fotografia, s’observa el detall d’una beina de fava per a pinso

En les mateixes instal·lacions visitem una finca on havia sembrat un blat híbrid. És un dels primers que s’estan assajant. S’espera que es comercialitzi en breu. Es tracta d’un cultiu d’alta potencialitat productiva on cal aplicar un maneig d’acord. El cultiu presentava un aspecte molt bo i amb una alta perspectiva de producció. És una alternativa de primer cultiu que es correspon amb un gira-sol de 2a collita.