Temps de sega, collites, sembra

Una cursa contra el temps!!!

Aquests són dies intensos per al conreu de cereals. A les finques demostratives d’ASG s’ha fet la sega de l’ordi i la immediata sembra del panís; també s’ha recolectat la colza i també s’hi ha sembrat panís sobre el rostoll de la colza (fent la doble collita anual).

Seqüència de l’activitat:

Dilluns dia 27 de juny: collita  d’ordi (varietat Gustav) de la finca demostrativa (Pol. 502 Par. 13) de 5,33 ha que tenim al terme municipal de Foradada. Aquest ordi s’havia sembrat el dia 27-12-15. 

S’hi han aplicat 1.097 m3 d’aigua per ha. La producció va ser de 8.014 kg/ha. Molt bona collita!!!

A la mateixa tarda embalàvem la palla i es retirava de la finca. Hi va haver gran coordinació entre els professionals que ens van fer les tasques, sense perdre ni un minut, ja que l’endemà ja es sembrava el panís (cicle 300).

Dimarts 28 de juny: sembràvem panís cicle 300. El Josep Condal de Sanaüja ho va fer amb una sembradora directa amb rella que situa la llavor a una fondària d’uns 2 dits.

Dimecres dia 29 de juny: apliquem l’herbicida de pre-emergència. Passades unes hores reguem.

En aquesta finca demostrativa de Foradada hem sembrat 4 varietats de PANÍS cicle 300 de diferents marques comercials. Hi farem el seguiment comparatiu.

Cap de setmana del 2 i 3 juliol: s’ha collit la colza (varietat Valle de Oro – marca Batlle) que vam sembrar el 14/11/2015 en la finca demostrativa (Pol. 502 Par. 16) de 26.8 ha. 

Aquesta colza es considera una varietat alternativa ja que no necessita l’aturada hivernal. 

A continuació s’aplicà l’adob i es va sembrar també panís de forma directa (varietat Pesandor de la marca KWS)

Fotos de la finca 502-13:

1.- Detall de l’ordi Gustav just abans de collitar

2.- Sembra del panís 

3.- Panís que ja neix

4- Sega de l’ordi