SIGOPRAM: eina SIG per al disseny global de xarxes de reg

Contempla les tres fases integrades: a) definició d’un traçat òptim; b) dimensionament econòmic de les conduccions; c) anàlisi de la fiabilitat de la xarxa mitjançant la simulació de múltiples escenaris de demanda.

Hi ha eines al mercat que permeten realitzar el dimensionat o l’anàlisi de xarxes de reg pressuritzades, però cap d’elles permet realitzar totes aquestes tasques de forma simultània dins d’un entorn SIG, tal com ho fa SIGOPRAM