La Sentiu de Sió  

Situació: Finca que no rega (Sense dades)