Alcanó

Situació: Finca que no rega

Actualment tot Alcanó té accés a l’aigua excepte l’àrea afectada per la zona ZEPA, on s’està fent promoció per aconseguir l’adhesió necessària per executar l’obra.

Si vols posar la teva finca en reg, informació de cultius o possibilitats d’arrendament pots trobar informació aquí o bé posant-te en contacte amb el Departament de Territori.

També pot ser d’interès la informació sobre les finques demostratives.

Mitjançant acord de la Junta General de la Comunitat, adoptat en la sessió de 28 de maig de 2011, es varen aprovar uns recàrrecs del 10, 20 i 30% sobre els imports corresponents a la tarifa de servei de finques situades en sectors de reg que ja porten en servei més de dues campanyes i els seus propietaris encara no han signat el conveni d’adhesió al regadiu. En el seu cas, i d’any en any, la data fixada per l’entrada en vigor d’aquests recàrrecs, serà el dia 1 de novembre i s’aplicarà automàticament. Per tant, els recàrrecs que s’apliquen actualment a Alcanó són del 20% als pisos D1 i D2. Al pis C encara no s’aplica  cap recàrrec.

SECTOR PIS 1ª CAMPANYA REG DATA RECÀRREC PRÒXIM RECÀRREC
12 E 2010 1-NOV-2014 30%
(Sunyer) D1 2010 1-NOV-2014 30%
(Alfés) D1 2012 1-NOV-2015 30%
  D2 2012 1-NOV-2015 30%
  C 2013 1-NOV-2015 20%