BANC DE TERRES. FORMULARI D’INTERESSAT
    1. Dades del sol·licitant

    2.a. Finques individuals (En cas de estar interesat en una finca)

    2.b. Grans superficies (En cas de estar interessat en diverses finques)