No, la concessió de l’aigua del Segarra-Garrigues és per aigua de reg i per subministrament de granges, en cap cas, es pot subministrar aigua per al consum humà.