Sí, sempre i quan es compleixin els següents condicionants:

  • Ha d’estar situada dins la zona regable del Sistema Segarra-Garrigues.
  • Pot estar fora de la zona regable però s’ha de disposar d’una finca dins la zona regable de la qual puguin adquirir els drets d’aigua. El cost de la instal·lació necessària per portar l’aigua en les condicions adients per al seu ús des de l’hidrant de la finca fins a la granja, anirà a càrrec del ramader.

En qualsevol dels casos, s’ha de fer una petició a la Comunitat de Regants, i aportar un document de l’Ajuntament que pertoqui conforme no s’oposa al subministrament d’aigua no potable a la granja des del Segarra-Garrigues.

El preu de l’aigua per granges és el següent:

 Tipus de subministrament  Tarifa
  Granges  106,01 €/contador + 0,2960 €/m3

 

Aquests preus són els de la campanya 2018, per actualitzacions futures es tindran en compte els següents criteris:

  • La part fixa s’actualitzarà en funció de l’IPC
  • La part variable s’actualitzarà en funció de l’IPC i de l’evolució del preu de l’energia.