Bombament de Cubells: Maig

Adjuntem calendari de Cubells fins a finals de mes. Les dues setmanes vinents continuem igual en horari i dies.