Bombament de Cubells: abril

Durant el mes d’abril mantenim els dies i horaris que havia fins ara.