Zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) dins del Segarra Garrigues

Les ZEPA són zones d’especial protecció per a les aus i formen part de la Xarxa Natura 2000. Natura 2000 és una xarxa europea d’espais naturals que té com a objectiu fer compatible la protecció de les espècies i els hàbitats naturals i seminaturals amb l’activitat humana que s’hi desenvolupa, fent que es mantingui un bon estat de conservació dels hàbitats i espècies i evitar-ne el seu deteriorament.

Les zones ZEPA en l’àmbit del Segarra Garrigues s’han anat definint durant el desenvolupament del projecte. Arran d’una denúncia promoguda per diverses organitzacions ecologistes, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea emet una sentència el 28 de juny de 2007 (assumpte C-235/04) on determina insuficient la qualificació de ZEPA en el territori de l’estat espanyol.

Així doncs, han hagut tres ampliacions d’espais ZEPA, una al 2006 i dues al 2009 per poder arxivar el litigi. Amb aquestes ampliacions s’ha duplicat la superfície ZEPA en l’àmbit Segarra Garrigues, passant del 20% al 40%. No obstant això, les noves designacions de ZEPA no estan totes excloses de reg. Per tant, la superfície exclosa de reg no s’ha duplicat des del 2002 al 2010. Ara bé, aquestes zones tenen condicionants de reg.

Hi ha zones que es permet el reg de suport a l’arbrat (1.500 m3/ha any) als arbres existents. Zones amb reg de suport al cereal d’hivern (3.500 m3/ha any), zones condicionades a una prova pilot per poder regar el cereal d’hivern i els regs històrics dins de ZEPA que finalment es poden modernitzar.

ZEPA MAPA1

Les zones ZEPA estan formades per diferents espais, i en l’àmbit del Segarra Garrigues hi ha 8 espais ZEPA diferenciats. Aquests 8 espais els podem agrupar en tres tipus de ZEPA en funció de les aus que protegeixen.

Així doncs tenim dos tipus de ZEPA que protegeixen espècies estepàries, i els separem de la següent manera:

  • Secans occidentals: ZEPA de Secans del Segrià – Utxesa i Secans de Mas de Melons – Alfés. Aquests incorporen les millors poblacions de les espècies més estrictament estepàries com la xurra, la ganga i la terrerola.
  • Secans orientals: ZEPA de Bellmunt – Almenara, Plans de Sió, Anglesola – Vilagrassa i Secans de Belianes – Preixana. En aquest àmbit l’espècie amb poblacions millor conservades és la del sisó.

En aquests dos grups de secans també trobem altres espècies objecte de protecció com el gaig blau i el xoriguer petit.

El tercer tipus de ZEPA correspon a àmbits no estrictament estèpics: · Zona de l’àguila cuabarrada: ZEPA de Valls de Sió – Llobregós i Granyena.

ZEPA MAPA2

Aquests tipologia de ZEPA condiciona l’exclusió al reg o no i, en cas negatiu, els condicionants de reg.