Calendari de Cubells (Actualització Maig)

Adjuntem el calendari de bombament de Cubells del mes de maig.

Si necessiteu hores de reg no contemplades en el calendari, contacteu amb nosaltres (973 50 20 20).

Cubells MAIG