Bombament març 2017

Aquest divendres es donarà bombament a Cubells durant el dia, de 9 a 17h perquè puguin fer la posada en marxa de les seves instal·lacions.

El dilluns dia 13 comença oficialment la campanya de reg. Les preses ara ja estan en servei, per tant si la desitja hi ha aigua sense pressió.

Si necessita regar amb pressió, com sempre faci la petició amb 2 dies d’antelació com a mínim.