Neteja bassa d´Alfés

Tal com es va anunciar, ASG dins de les actuacions encaminades a la millora de la qualitat de l’aigua de reg del Sector 12 per a la propera campanya de reg, està netejant la bassa 240 (Alfés). Les operacions de neteja en aquest moment s’estan duent a terme de forma intensa. Aquestes operacions s’acabaran a final d’aquesta setmana.

Seguidament es procedirà a repassar tota la làmina de polietilè i reparar tots els desperfectes de la bassa per a poder deixar-la en perfectes condicions per a la pròxima campanya de reg.

Amb aquestes neteges la càrrega de llots del Sistema, ha de disminuir significativament