Bombament de Cubells (gener-febrer´17)

Començarem la campanya de bombament de Cubells amb les peticions que han hagut fins ara. Com que esteu fora campanya, qui vulgui regar hauria d’omplenar el full adjunt  i retornar-lo signat escanejat.

Puntualment dilluns al matí es donarà 3 hores per proves de reg. Es començaria a bombejar a la nit de les 23 h fins les 12 h del dia següent (13h). Això fins divendres.

Es podría modificar o anul·lar el bombament segons les condicions meteorològiques i/o necessitats, i ja us informaríem via mail si es donés el cas.

Si necessiteu aigua, tingueu en compte que s’ha de ficar la presa en càrrega, per la qual cosa s’ha d’avisar per a obrir l’hidrant. Si dilluns p.e. voleu aprofitar per provar el reg, envieu el full signat i dilluns a primera hora revisem les peticions i obriríem els hidrants a primera hora.