Apunts d´Agricultura. Collita de Soja

Mònica Cairó de Comercial Perera fa la descripció de les característiques i condicions de la planta de la finca de Cubells al moment de la sega. 

Xavier Petit d’ASG fa unes observacions tècniques del procés de la sega amb la màquina recol·lectora.

Per Xavier Petit (ASG)